Oblicza epok 2.1 – podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów liceów i techników

Oblicza epok 2.1 jest podręcznikiem wydanym przez WSiP, którego autorami są: Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk i Dariusz Trześniowski. Książka przeznaczona jest do nauki z zakresu języka polskiego przez uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów i techników) z uwzględnieniem reformy programowej obowiązującej od roku 2019 roku.

Dla kogo?

Podręcznik Oblicza epok 2.1 przeznaczony jest do pracy w pierwszym semestrze drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od zakresu materiału (podstawowego czy rozszerzonego) realizowanego przez ucznia. Założeniem publikacji jest przybliżenie wiedzy historycznoliterackiej z zakresu epoki romantyzmu, jego gatunków, istotnych motywów czy autorów. Uwzględnione są teksty Mickiewicza i Słowackiego dla zakresu podstawowego oraz Byrona, Goethego i Edgara Allana Poe’ego dla zakresu rozszerzonego. Treść wzbogacają informacje z zakresu historii, malarstwa, teatru, rzeźby, ale i teksty współczesnych pisarzy i poetów nawiązujące do dzieł z omawianej epoki. Część 2.1 składa się z działów poświęconych wczesnemu i dojrzałemu romantyzmowi.

Struktura i cechy podręcznika Oblicza epok 2.1

  • chronologia przybliżanego materiału z wewnętrznym podziałem na wczesny i dojrzały romantyzm
  • zestawienie tekstów historycznych z tekstami współczesnymi z uwzględnieniem tekstów z kultury popularnej
  • tematyczne uporządkowanie tekstów
  • uwzględnienie szerszego kontekstu historycznego i kulturowego
  • obecność miniprzewodników systematyzujących zdobytą wiedzę
  • bloki powtórzeniowe w formie map myśli z najważniejszymi informacjami dotyczącymi danych lektur, przypomnieniem kluczowych pojęć i terminów
  • obecność bloków tematycznych: Analiza tekstu literackiego i Tworzenie własnego tekstu, które pomogą w przygotowaniach do egzaminu maturalnego stanowią zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym
  • Analiza tekstu literackiego stanowi przewodnik jak intepretować i analizować teksty artystyczne i eseistyczne
  • Tworzenie własnego tekstu zawiera cenne porady, jak skonstruować maturalną wypowiedź pisemną niezależnie od tego czy to rozprawka, analiza interpretacyjna czy analiza porównawcza oraz wskazuje najczęstsze błędy pojawiające się w tego typu tekstach.

Oblicza epok 2.1- podręcznik dla 2 klasy szkoły średniej

Podręczniki to książki, które obowiązkowo musi posiadać każdy uczeń. Nie tylko w szkole podstawowej, ale także ponadpodstawowej. W szkole średniej, czyli liceum oraz technikum uczeń może spotkać się z takimi wymogami, które mogą być spełnione tylko z pomocą odpowiednich książek. Do takich książek należą między innymi te od wydawnictwa wsip, które stworzyło serię oblicza epok. Podręczniki oblicza epok 2.1 to książką, która została opracowana przez grupę autorów. Co takiego można spotkać w tej książce?

Oblicza epok 2.1- co można znaleźć w tej książce?

Książka Oblicza epok 2.1 (podręcznik do nauki) jest pozycją, która nada się idealnie dla każdej osoby, która chce przygotować się do matury z języka polskiego. Książka jest przygotowana zarówno dla ucznia, który chce przystąpić do matury na poziomie podstawowym lub też do matury na poziomie rozszerzonym. Książka zawiera liczne treści, które są dostosowane do odbiorców, którzy liczą na ciekawą formę podręcznika. W książce można spotkać się z licznymi dziełami twórców, a także z grafiką, tabelami, schematami oraz zadaniami, które można rozwiązać samemu. Co jeszcze można znaleźć w tej książce?

Oblicza epok 2.1- treść książki

Oblicza epok 2.1 to książka, która w dużej mierze opowiada o epoce romantyzmu. Można tutaj dowiedzieć się, jak długo trwał ten okres w historii, jakie poglądy mieli ludzie oraz pisarze w tamtych czasach oraz jakie utwory powstały. Warto wiedzieć, że podręcznik prezentuje liczne dzieła z tamtych czasów w tym takie działa jak: utwory Giaur Byrona, Goethego, Edgara Allana Poe oraz polskich pisarzy, czyli Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego. Warto wiedzieć, że podręcznik zawiera także liczne dodatki do treści takie jak: Przypomnij sobie czy też Sprawdź się. Są to treści, które są cenna dla każdego ucznia, który chce utrwalić sobie wiedzę oraz pracować systematycznie i samodzielnie, nie tylko na lekcji pod okiem nauczyciela. Warto przyjrzeć się bliżej podręcznikowi oraz wiedzieć, że można znaleźć go w księgarni online z dostawą do domu.

Podręcznik do języka polskiego – wersja podstawowa

Czy Oblicza epok 2.1 (szkoła średnia) w wersji podstawowej przygotują nam odpowiednio do matury z języka polskiego? Jak najbardziej. W książce znajdziemy wszystko to, co jest nam potrzebne do zdania egzaminu, a także uzyskania dobrego wyniku z testu. Wiedza jest w nim usystematyzowana w sposób chronologiczny, a każdy rozdział składa się z nowego tematu, ciekawostek ze świata literatury oraz krótkiego segmentu powtórzeniowego. Chętni mogą zapoznać się z kolei z częścią, w której przedstawione zostały materiały dodatkowe pozwalające na rozwinięcie wiedzy.

Romantyzm

Ta część podręcznika skupia się przede wszystkim na epoce romantyzmu oraz najważniejszych twórcach z tego okresu. Tak więc poznamy takich autorów jak: Goethe, Byron, Edgar Allan Poe oraz oczywiście Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz. Jak widać, podręcznik oferuje treści literaturoznawcze nie tylko skupiające się na rodzimej kulturze, ale i tej zagranicznej. Dlatego też każdy uczeń, który zapozna się z tym podręcznikiem, powinien być kompleksowo przygotowany do napisania sprawdzianu z tej epoki czy opisania jej charakterystycznych właściwości na egzaminie maturalnym.

Prosta forma

Oblicza epok to książka, która wyróżnia się na tle innych podręczników prostą i komunikatywną formą. Dzięki temu uczeń nie zniechęca się szybko, gdy natrafi na coś, czego na pierwszy rzut oka nie rozumie. Warto zauważyć, że w dalszej części podręcznika natrafimy na teksty kultury popularnej, z którymi uczniowie będą mogli pracować. 

Oblicza epok 2.1 to podręcznik do języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum), który:

– skupia się wczesnym i późnym romantyzmie oraz najważniejszych twórcach tej epoki,

– zapoznaje nas z tekstami prozatorskimi (Edgar Alan Poe) oraz lirycznymi,

– przedstawia nam kultowe dzieła literatury z tego okresu (Faust, Cierpienia młodego Wertera),

– łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną, za pomocą dopasowanych zadań,

– przedstawia każdy rozdział w sposób chronologiczny,

– oferuje małe przewodniki po trudniejszych zagadnieniach.